Makaleler

  • Mevcut şirketlerin ezici bir çoğunluğunu oluşturan aile şirketlerine yönelik çalışmalar her geçen gün artıyor. Geniş bir yelpazede yer alan bu çalışmalar içinde belki de en önemli ve belirleyici başlıklardan birisi hiç kuşkusuz mülkiyetin devri ve aile şirketini yarınlara taşıyacak liderin seçimidir.
  • Aile şirketleri, karmaşık yapılardır. Bu karmaşıklığa neden olan bir çok faktör söz konusu olmakla birlikte, işin içinde yer alan bireylerin birden çok rolleri ile etkinlik göstermeleri, karmaşıklığın başlıca nedenlerindendir. Aile şirketinde bir aile üyesi, hem girişimci olma sıfatıyla işin patronu konumunda, hem işleri yönetme durumu ile yönetici, hem mal sahibi, hem de aile üyesi rollerinin hepsini oynayabilir.
  • Aile şirketlerindeki sıkıntıların temelinde ailenin, değerlerin hakim olduğu bir sosyal yapı, şirketin ise mantık ve kuralların hakim olduğu bir sosyal yapı olmasından gelir. Aile ile şirketin yan yana gelmesi yani ailenin bir şirket kurması, duygularla mantığın yoğun etkileşimini gerektirir. Bir tarafında duyguların, değerlerin ağır bastığı bir yapı, bir güç odağı, diğer tarafta mantık, matematik ve kurallar zincirinin ağır bastığı bir güç odağı. Bir insanın duygusal ve mantıksal tarafları gibi.
  • Dünyada ve ülkemizde mevcut şirketlerin ezici bir çoğunluğunu aile şirketleri oluşturuyor. Bu durum, aile şirketlerinin giderek daha fazla gündem işgal etmesine neden oluyor. Çünkü hızla değişen ve dönüşen dünyamızda pazarlar eski klasik yapısını kaybederken, üretim şekilleri de hızla dönüşmektedir. Bunlara paralel olarak paranın kazanılması, korunması ve yatırıma dönüştürülmesi süreci de giderek daha karmaşık bir hal almaktadır.
  • Hep söylenir, liderlik apayrı bir duyuş, düşünüş ve bakıştır ki liderin davranışları, yüzyıllar sonrasına bile ışık tutabilmektedir. Lider öncüdür, çok çalışır, çok düşünür, iletişim ve ikna kabiliyeti gelişmiştir. İnsanları ve canlıları hatta cansızları çok sever. Geleceği tahmin yeteneği gelişmiştir. Karizma olarak tarif edebileceğimiz, insanları etkileme gücüne sahiptir.
  • Aile şirketi yöneticilerinin daha doğrusu lider, girişimci konumundaki bireylerin, gerçekten de çok önemli rolleri bulunmaktadır. Bireysel bir başarıdan, bir ailenin, işletmenin ve toplumun başarısına kadar sağlanan gelişmelerde ve ulaşılan başarılarda liderin vazgeçilmez bir etkisi olduğu artık kabul edilmektedir. Öyle ki özellikle toplumların gelişmelerine, tarihteki toplumsal hareketlere bakıldığında tarih yazan liderlerin, bireysel özellikleri ile hemen ayrılabildikleri görülmektedir. Bu gözle bakıldığında toplumsal liderlerin kendilerini topluma adamalarını, şirket liderlerinin kurumun gelişmesi için yoğun çabalarını görmek mümkün.
1 2 3 4 5 6 7