Makaleler

  • "Biz; yokluktan, zorluktan ve büyük bir zahmetten sonra bugünkü kurum ve marka düzeyine ulaştık. Ama gençlerimiz, geldiğimiz yeri ve çekilen zahmetleri bilmedikleri gibi mevcut düzenimizi ve marka halimizi beğenmiyor daha fazlasını istiyor." Bu sözler vaktiyle ziyaret ettiğimiz tanınmış bir aile şirketinin kurucu liderine ait.
  • Danışmanlık yaptığımız bir aile şirketinde kurucu liderin oğlu, şunları söylemişti: “Babam, ailemizin ve işimizin kurucusu, büyüğümüz, liderimiz. Belirli bir yaşa geldi. Bugünün ticaret dünyasında farklı bakış açıları yakalamamız gerekiyor. Ona duyduğumuz saygı ve kırılır endişesiyle farklı düşüncelerimizi dile getiremiyoruz çünkü, eleştiriye hiç tahammülü yok…”
  • Hep söylenir, liderlik apayrı bir duyuş, düşünüş ve bakıştır ki liderin davranışları, yüzyıllar sonrasına bile ışık tutabilmektedir. Lider öncüdür, çok çalışır, çok düşünür, iletişim ve ikna kabiliyeti gelişmiştir. İnsanları ve canlıları hatta cansızları çok sever. Geleceği tahmin yeteneği gelişmiştir. Karizma olarak tarif edebileceğimiz, insanları etkileme gücüne sahiptir.
  • Aile şirketi yöneticilerinin daha doğrusu lider, girişimci konumundaki bireylerin, gerçekten de çok önemli rolleri bulunmaktadır. Bireysel bir başarıdan, bir ailenin, işletmenin ve toplumun başarısına kadar sağlanan gelişmelerde ve ulaşılan başarılarda liderin vazgeçilmez bir etkisi olduğu artık kabul edilmektedir. Öyle ki özellikle toplumların gelişmelerine, tarihteki toplumsal hareketlere bakıldığında tarih yazan liderlerin, bireysel özellikleri ile hemen ayrılabildikleri görülmektedir. Bu gözle bakıldığında toplumsal liderlerin kendilerini topluma adamalarını, şirket liderlerinin kurumun gelişmesi için yoğun çabalarını görmek mümkün.
  • Evet, gerçek lider aynı zamanda bir gönül adamıdır. Lider, kişilik özellikleri bakımından karizmatiktir, değişiktir, farklı bir duyuş ve his yeteneğine sahiptir, insanları etkileme, yönlendirme, uyumlaştırma gücüne sahiptir. Yeri geldiğinde en önemli kararları gözünü kırpmadan verebilir. Bu kararla belki de binlerce insanı etkileyebilir, çok önemli maddi veya sosyal değişimlere neden olabilir. Ama onların bu görünen davranışlarının arkasında bambaşka bir derinlik, renklilik ve adeta bir arayış mevcuttur. Denilebilir ki liderin günlük işleri yürütmeleri, sorumlulukları öylesine çoktur ki bu tür içsel bir derinliğe geçemez...
  • Hizmetkâr liderlik, liderliğin tam anlamıyla bir sanat haline dönüştüğü, her türlü hassasiyetin çok ön planda olduğu özel bir liderlik biçimidir. Bu özel liderlik biçimine her yöneticinin yahut liderin erişmesi kolay değildir. Yani nasıl ki liderlik, belirli insanlarda bulunan özel bir donanımdır, benzer biçimde hizmetkâr liderlik de belirli liderlerde bulunan özel kimi donanım ve yeteneklerin doruğa ulaşmış halidir...
1 2