Makaleler

  • Evet, gerçek lider aynı zamanda bir gönül adamıdır. Lider, kişilik özellikleri bakımından karizmatiktir, değişiktir, farklı bir duyuş ve his yeteneğine sahiptir, insanları etkileme, yönlendirme, uyumlaştırma gücüne sahiptir. Yeri geldiğinde en önemli kararları gözünü kırpmadan verebilir. Bu kararla belki de binlerce insanı etkileyebilir, çok önemli maddi veya sosyal değişimlere neden olabilir. Ama onların bu görünen davranışlarının arkasında bambaşka bir derinlik, renklilik ve adeta bir arayış mevcuttur. Denilebilir ki liderin günlük işleri yürütmeleri, sorumlulukları öylesine çoktur ki bu tür içsel bir derinliğe geçemez...
  • Hizmetkâr liderlik, liderliğin tam anlamıyla bir sanat haline dönüştüğü, her türlü hassasiyetin çok ön planda olduğu özel bir liderlik biçimidir. Bu özel liderlik biçimine her yöneticinin yahut liderin erişmesi kolay değildir. Yani nasıl ki liderlik, belirli insanlarda bulunan özel bir donanımdır, benzer biçimde hizmetkâr liderlik de belirli liderlerde bulunan özel kimi donanım ve yeteneklerin doruğa ulaşmış halidir...
  • Kendini geliştirme çok yönlü ve karmaşık bir kavramdır. Konuyla ilgili uzmanlar arasında bir tanım birliği bulunmadığı ve genellikle konunun belirli yönlerinin ön plana çıkarılarak tanımların yapıldığı görülmektedir. Yapılan tanımların ortak noktaları göz önünde bulundurulduğunda kendini geliştirme; bireyin, kişisel, toplumsal ve iş hayatıyla ilgili mevcut bilgilerini gözden geçirmesi, yeni bilgi ve beceriler edinmesi, değişmeyi ve öğrenmeyi öğrenmesi ve bütün bunları bir alışkanlık haline getirmesi biçiminde açıklanabilir.
  • Günlük dilde aile şirketi dediğimizde, bir ailenin herhangi bir girişim yaparak bir iş kurmuş olmasını anlıyoruz. Sade bir yaklaşımla ailenin işin sahibi olduğu, yönetimde söz sahibi olduğu ve çoğu zaman işin içinde yer aldığı bir işletme yapısını anlıyoruz.
  • Liderlikle ilgili belki de yüzlerce bilgi ve beceriyi okudunuz, duydunuz, yaşadınız. Yüz birinciyi de birlikte paylaşalım. Paylaşalım çünkü liderlik zor iştir. Bu zorluğu liderin kim olduğuna ve günlük pratik davranışlarına bakarak anlayabiliriz. Lider kimdir? Lider hayatı doludizgin yaşar. Her anına ayrı bir renk ve anlam kazandırır. Lider, etkindir, hareketlidir ve üreticidir. Rutini ve bağnazlığı sevmez. İster elektrik, kimya, gönül gözü, ister altıncı his deyin, onun karizması yani büyüleyici bir özelliği vardır. İnsanı etkiler, peşinde koşturur ve onu dinlemekten sıkılmazsınız...
1 2 3 4 5 6 7