Kitaplar

İstanbul Halkının Mutluluk Algısı ve İyi Hissetme Düzeyi ile İlgili Bir Araştırma

Bugün yeryüzünde yaşayan insanların tamamına; “Hayatınızın temel amacı nedir?” diye sorulsa hiç kuşku yoktur ki alınacak  cevapların içerik analizinde “mutluluk” kavramı ilk sırada yer alacaktır. Evet, yeryüzünde görüldükleri andan itibaren insanların  ve insanlığın ortak arzusu, amacı, uğraşısı hayatta mutlu olmaktır. Diğer bir ifade ile insanlar, kendilerini mutsuz eden  “şey”lerden ısrarla kaçmak istemektedirler.

 O halde insanlığı ortak bir amaç etrafında buluşturan mutluluk nedir? Hangi bireysel özelliklerle ilişkilidir? Mutluluk bir amaç  mıdır, sonuç mudur? Tarih boyunca mutluluk kavramı nasıl ele alınmış? Felsefenin, dinin, psikolojinin mutluluğu  algılamamızdaki etkisi nedir? Daha da önemlisi, bilgi çağı olarak adlandırılan ve teknolojinin hızla geliştiği buna karşılık kişi  düzeyinde uyum sorunlarının aynı hızda çoğaldığı günümüzde insanın, özellikle toplumun dinamik kesimini oluşturan gençlerin  mutluluk düzeylerine ilişkin algıları nedir?

 Bu çalışmanın teorik inceleme kısmında mutluluk kavramı ve bu kavramın ilişkilendirildiği diğer temel kavramlar, tarihsel bakış  ile ele alınmış, konuyla ilgili araştırmalar tartışılmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında ise İstanbul halkını temsilen rastgele  örneklem yoluyla seçilen ve 10 ilçeden oluşan çalışma evreninde toplam 1124 kişiden oluşan örneklem grubuna uygulanan ve  bu araştırma için geliştirilen anket ile yine bu araştırma için 5’li likert türünde geliştirilen Mutluluk Algısı ve İyi Hissetme Düzeyi  Envanteri ile ulaşılan sonuçlar, ilgili literatür verileri doğrultusunda tartışılmıştır.

 

Baskı Yılı : 2017

Dili : Türkçe 

Yayınevi : DEĞER YAYINLARI

İlgili Görseller