Kitaplar

Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme

Dr. İlhami Fındıkçı imzalı bu eserde; toplumların ve işletmelerin yaşamında önemli rolü olan yöneticilerin, toplumsal değişmelerdeki etkileri göz önünde tutularak, “Bilgi Toplumu”na geçiş için kendilerini ne yönde geliştirmeleri gerektiği, bu gelişmenin koşulları, amaçları ve yöntemleri araştırılmıştır.  

 

Kitap 3 ana bölümden oluşuyor:

  • Birinci Bölüm: Tüm kitabın özeti niteliğindeki giriş bölümüdür.
  • İkinci Bölüm: Eserin temel kavramlarının irdelendiği teorik incelemeleri kapsamaktadır. Bu bölüm bilgi toplumu, yönetim süreci, yönetici ve yöneticilerde kendini geliştirme kısımlarından oluşmaktadır.
  • Üçüncü Bölüm: Eğitim yöneticilerinin kendilerini geliştirme düzeylerini belirlemeye yönelik uygulamalı araştırmayı içerir.
     

 

 

 

İlgili Görseller