Konferans ve Eğitimler

Eduplus - Yönetim Zirvesi

A+ A-

EDUPLUS - YÖNETİM ZİRVESİ (AİLE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM)

Aile şirketleri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik faaliyetlerde son derece önemli bir yere sahiptir. Aile şirketlerinde, kurumsallaşma başta olmak üzere yönetim, organizasyon, yetki devri, sorumluluk, ikinci ya da üçüncü kuşağın yetişmesi ve işin sahiplenip geliştirilmesi gibi birçok alanda sorunlar yaşanabilmektedir.

Amaç: Bu programın amacı, aile üyeleri ve profesyonel yöneticilerin aile şirketlerinde yönetim, organizasyon, yetki devri, sorumluluk ve kurumsallaşma gibi konularla ilgili bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlamaktır.

Program Düzeyi: Orta, İleri

Katılımcı Profili: Aile şirketleri sahipleri ile orta ve üst düzey yöneticiler.

Süre: 2 gün

Program İçeriği:

 • Aile Şirketi Kavramı
 • Aile Şirketleri ve Temel Karakteristikleri
 • Aile Şirketlerinin Avantajları ve Dezavantajları
 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
  – Kurumsallaşma Kavramı
  – Kurumsallaşma Öğeleri
  – Kurumsallaşma Süreci
 • Aile Şirketlerinde Yönetim Biçimleri
  – Merkezi
  – Katılımcı
  – Profesyonel
 • Aile Şirketlerinde Yaşanılan Problemler ve Çözüm Yöntemleri
 • Aile Şirketlerinde Yeniden Yapılanmadan Önce Hisse ve Yönetim Devri
 • Devir Sürecinde İhtiyaç Duyulan Bilgiler
 • Metod ve Varsayımlar, Kabuller
 • Aile Şirketlerinde Yönetim, Organizasyon ve Denetimin Oluşturulması
 • Aile Yapısında Güven Unsuru ve Kültürü
 • Başarılı Aile Şirketleri Örnekleri
  – Başarılı Aile Şirketleri ve İş Adamlarının Ortak Özellikleri
  – Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Özet ve Değerlendirme